Heeft u problemen met het lezen van deze SBR@NIEUWS? Klik dan hier.
# 106 - mei 2012

NIEUWS
Gratis: 7 nieuwe SBR Productdetails


Voor Rehau Geneo kunststof kozijnen heeft SBR 7 productdetails ontwikkeld op Comfortniveau. U kunt deze details gratis downloaden.

Bijeenkomsten brandveiligheid op 14 en 19 juni


 
Nog steeds is een groot aantal gebouwen in Nederland niet brandveilig bij een calamiteit. De oorzaak: standaard fouten, door een gebrek aan basiskennis over brandveiligheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil hier verandering in brengen. Volg een van de drie bijeenkomsten speciaal voor architecten, gebouwbeheerders en aannemers. Door de financiële ondersteuning van het Ministerie van BZK kunt u deze bijeenkomsten volgen voor slechts € 99,00.

Verslag symposium Prestatiegericht Samenwerken bij investeren en onderhoud


 
Op donderdag 10 mei 2012 heeft het symposium ‘Prestatiegericht Samenwerken bij Investeren en Onderhoud’ plaatsgevonden. Onder de enthousiaste leiding van dagvoorzitter Bram Moszkowicz is er door honderdvijftig professionals uit de woningcorporatie- en vastgoedonderhoudsector gediscussieerd over de praktijkervaringen bij prestatiegericht samenwerken. Lees hier het verslag. Tijdens het symposium is het handboek ‘Prestatiegericht samenwerken bij Investeren en Onderhoud’’ gepresenteerd. Dit handboek is vanaf nu te bestellen via de website van SBR.

Nieuwe locaties doorzoekbaar via Wizer


 
Er zijn drie nieuwe locaties toegevoegd aan Wizer, de zoekmachine van de bouw-, infra- en installatiebranche. Zoek nu ook in een half miljoen afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt (Beeldbank van de Rijksdienst), praktische informatie over innovatieve onderwerpen in de bouw (BouwLokalen) of in praktische video's (Arbouw TV). SBR is initiatiefnemer van Wizer. Al onze vakkennis, en die van vele andere toonaangevende kennisleveranciers, kunt u nu via Wizer vinden.

De kracht van de gemeente bij transformatie

Gemeenten moeten een grotere rol spelen bij het herbestemmen van gebouwen en gebieden. Gemeenten kunnen namelijk een vliegwielfunctie vervullen in het terugdringen van leegstand in hun eigen gemeente. De gemeente kan dit doen door gericht beleid te ontwikkelen, door het ambtelijk apparaat voor te bereiden op de transformatieopgave en door in gebiedsvisies aandacht te besteden aan transformatie. Tijdens de cursus ‘de kracht van de gemeente bij herbestemmen’ op 14 juni wordt volop kennis uitgewisseld over herbestemmen door gemeenten. Meld u nu aan voor deze cursus. Of lees ter inspiratie de blog ‘Gemeenten moeten vaker het voortouw nemen bij duurzame transformatie van kantoorgebouwen’.

Aanpak leegstand: ruimte voor inspiratie


 
Op dit moment staat er binnen Nederland ongeveer 8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg en ongeveer 6% van de winkelpanden zijn opgegeven voor verhuur of verkoop. Dit vraagt om een inspireerde aanpak van vastgoedontwikkelaars, corporaties, gemeenten en andere partijen in de vastgoedsector. Wat is uw aanpak? Of heeft u inspiratie nodig? Kom naar het het symposium op 27 juni.
Eerst een aangenaam binnenklimaat en dan klimaatadaptatie als bonus

Hoe kan de gebouwde omgeving zich aanpassen aan klimaatveranderingen? En hoe kan de gebouwde omgeving zelf een bijdrage leveren aan het verminderen van klimaatveranderingen? Dat is de grote uitdaging bij klimaatadaptatie van gebouwen. Wat hebben een aangenaam binnenklimaat en klimaatadaptatie van gebouwen met elkaar te maken? Lees hier de opvatting van ir. Atze Boerstra (directeur van BBA Binnenmilieu) over dit onderwerp.

Training rekenen aan milieuprestaties van nieuwbouwwoningen en kantoren

Het Bouwbesluit 2012 stelt dat vanaf 1 januari 2013 een milieuprestatieberekening moet worden bijgevoegd bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2. Ook voor het meten van duurzaam vastgoed volgens de methode van BREEAM-NL wordt een berekening gevraagd. Om hier als adviseur, vastgoedontwikkelaar, architect of gebouwbeheerder goed mee om te kunnen gaan, heeft u extra kennis en gereedschappen nodig. Deze kennis kunt u verwerven tijdens de training ‘rekenen aan milieuprestaties van nieuwbouwwoningen en kantoren’ op 13 september 2012. Deze training is een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) en SBR. Klik hier voor meer informatie.


     

  
Kennisconferentie Duurzaam Doen

Duurzaam Doen is een jaarlijks terugkerend congres van Hogeschool Utrecht binnen haar duurzaamheidsprogramma ‘De Omslag naar een duurzame samenleving’. Tijdens dit congres kunnen deelnemers kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiereductie en -transitie in stedelijk gebied. In deze vierde editie ligt de focus op de slimme verduurzaming van monumenten. Jack de Leeuw, Algemeen directeur van SBR, is hier aanwezig als keynotespreker. Klik hier voor meer informatie.

NRP-Studiedag: Transformatie en fiscaliteit


Financieel gezien is herbestemmen een aparte opgave waarbij veel aspecten komen kijken. Het Nationaal Renovatie Platform organiseert op 31 mei a.s. een studiedag over dit onderwerp, met een interactieve presentatie door Bart van Zadelhoff en diverse praktijkvoorbeelden. Daarnaast zal Jean Baptiste Benraad van het Transformatieteam een uitgebreide rondleiding geven door de Puntegale in Rotterdam, een project dat zeer goed bij dit onderwerp aansluit. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

5 juni: BIR-event 'De BIM-revolutie: berichten van het front'


 
 
Onder de titel 'De BIM-revolutie: berichten van het front' ontmoeten opdrachtgevers en marktpartijen elkaar. Rijkswaterstaat zal deze dag haar plannen rondom BIM bekend maken. Het event maakt de stand van zaken zichtbaar op typische BIM-thema's als objectenbibliotheken, standaarden en best practices. Kortom, hét moment om partijen uit de hele BIM-keten te ontmoeten! Meld u aan als deelnemer of standhouder via de site van de BIR. Lees verder. 

NET UIT
Energiezuinige en frisse scholen: het passiefhuisconcept
Het passiefhuisconcept biedt volop mogelijkheden om een energiezuinige, comfortabele en betaalbare school te realiseren. Deze publicatie geeft u inzicht in deze bouwmethode. Klik hier voor meer informatie en bestel.


BIJEENKOMSTEN
EN CURSUSSEN

15 mei t/m 12 juni - BouwLokalen Groen Bouwen

31 mei 2012 - NRP-Studiedag: Transformatie en fiscaliteit

31 mei 2012 - Passiefhuis op detailniveau, nieuwbouw

5 juni 2012 - Cursus Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen (BOT)

6 juni 2012 - Cursus Bouwgebreken voorkomen

6 juni 2012 - Brandveiligheid: Implementeren en Toepassen (BIT)

12 juni 2012 - Duurzaam en Energiezuinig bouwen

13 juni 2012 - NRP-Excursie: Herbestemmen tot topmuseum in Amsterdam

14 juni 2012 - De kracht van de gemeente bij transformatie

14 juni 2012 - Brandveilig ontwerpen in de praktijk voor architecten

14 juni 2012 - Brandveilig gebruiken in de praktijk speciaal voor gebouwbeheerders

19 juni 2012 - Brandveilig bouwen in de praktijk speciaal voor aannemers

21 juni 2012, - Kennismaken met de Vergunningversneller?

27 juni 2012 - Symposium Aanpak leegstand: Ruimte voor inspiratie

Ga naar de volledige agenda.


 
TWITTER
 
Volgt u ons al op twitter? @SBR_Nieuws
SBR_nieuws SBR bouwbeter SBR Herbestemming Stuur deze mail door
Afmelden: Meld mij af