http://www.badminton.nl
Verblijfsvergunningen en tewerkstellingsvergunningen buitenlandse sporters, coaches en trainers

Nederland voert ten aanzien van buitenlandse werknemers een restrictief toelatingsbeleid. Dat betekent dat Nederlandse werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de sportsector. Het is een sportorganisatie daarom verboden een buitenlandse sporter, trainer of coach uit een land niet-behorend tot de Europese Unie in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning. Wie een buitenlandse sporter, coach of trainer zonder de juiste papieren laat werken, loopt het risico tegen een boete van 8000 euro aan te lopen. 

 
De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) heeft onlangs geconstateerd dat niet alle sportwerkgevers (bonden en verenigingen) en hun buitenlandse sporters, coaches en trainers hun zaken op orde hebben wat betreft verblijfsvergunningen en tewerkstellingsvergunningen. De IND heeft bij ons het nadrukkelijke verzoek neergelegd om de werkgevers en buitenlandse sporters, coaches en trainers er op te wijzen dat zij hun tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning goed moeten regelen. 
 
Als u wilt weten welke vergunningen u nodig heeft voordat u een buitenlandse sporter, trainer of coach legaal naar Nederland kunt halen en legaal bij uw organisatie aan de slag wilt laten gaan, kunt u kijken op www.beroepssporters.nl of www.sportwerkgever.nl.
 
Tevens kunt u altijd voor vragen of advies contact opnemen met de WOS. Sinds enkele jaren hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de IND en werken wij in nauw contact met het UWV WERKbedrijf. Sportwerkgevers kunnen tegen kostendekkend tarief via de WOS gebruik maken van versnelde procedures bij de aanvraag van werk- en verblijfsvergunningen.
 
Indien u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
 
 
Marjolijn Spoorenberg

Werkgevers in de Sport
Papendallaan 50 | Postbus 185 | 6800 AD Arnhem
t: 026-4834450 | m:  06-51780073  | f: 026-4834451
w: www.werkgeversindesport.nl  | www.sportwerkgever.nl

Veranderen is een kunst. Reorganiseer met visie, samen met de WOS. We delen kennis en ervaring.
Kijk op Campagne reorganiseren voor het laatste nieuws.
Postbus 2070
3430 CJ Nieuwegein
Gelderlandhaven 5
Nieuwegein
t (030) 60 84 150
www.badminton.nl