http://www.badminton.nl


Archief

Contact

Doorsturen


18 oktober 2012

Beinvloeden lokale bezuinigingen sport

Er zijn aanwijzingen dat er door verschillende gemeenten gekort gaat worden op sport. Het is van belang schade door bezuinigingen te voorkomen en deze om te buigen in een kans. Badmintonverenigingen en andere sportaanbieders kunnen hier zelf iets aan doen door te lobbyen bij de begrotingsbehandelingen die nu gestart zijn bij de gemeente. Meer informatie.
  

2e Ronde subsidie-aanvraag Sportimpuls

De Sportimpuls is een landelijke regeling om lokale sport- en beweegaanbieders, zoals de badmintonvereniging, financieel te ondersteunen bij de opzet van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. Verenigingen konden medio 2012 voor het eerst een Sportimpulsaanvraag indienen. De tweede aanvraagronde opent op 29 november 2012 en sluit op 5 maart 2013. In deze tweede ronde is opnieuw 11 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie.

Landelijk Recreanten Team Toernooi 2013

Hierbij sturen wij u een uitnodiging en inschrijfformulier voor het 21ste Landelijk Recreanten Team Toernooi van Badminton Nederland, dat zal plaatsvinden op zaterdag 9 maart 2013 in Arnhem.  Verblijfsvergunningen en  
 tewerkstellingsvergunningen buitenlandse sporters,
 coaches en trainers                            


De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) vraag de aandacht van de verenigingen voor het volgende.
Nederland voert ten aanzien van buitenlandse werknemers een restrictief toelatingsbeleid. Dat betekent dat Nederlandse werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de sportsector. Het is een sportorganisatie daarom verboden een buitenlandse sporter, trainer of coach uit een land niet-behorend tot de Europese Unie in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning. Wie een buitenlandse sporter, coach of trainer zonder de juiste papieren laat werken, loopt het risico tegen een boete van 8000 euro aan te lopen. Klik hier om verder te lezen.


Postbus 2070
3430 CJ Nieuwegein
Gelderlandhaven 5
Nieuwegein
t (030) 60 84 150
www.badminton.nl