http://www.badminton.nl
SportRIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

De Werkgevers in de Sport, bekend als de WOS, heeft samen met de vakbonden een nieuwe branche- RI&E samengesteld die vanaf nu beschikbaar is.  Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kun je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je vereniging of organisatie in kaart brengen. Het bestaat uit een vragenlijst en op basis van de risico’s die daar naar voren komen wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan je dan gebruiken voor het oplossen van de risico’s. De nieuwe SportRIE is vooral afgestemd op de risico’s bij sportbonden en sportverenigingen en is in het voortraject door een klankbordgroep getest. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden, de nieuwe SportRIE is te vinden op: www.sportwerkgever.nl.

Tot voor kort waren er twee modellen voor Risico Inventarisatie en Evaluatie in omloop voor de werkgevers in de sport. De ene was gericht op de leden van de WOS, de andere was meer van toepassing voor sportverenigingen. Beide modellen zijn nu samengevoegd, daarnaast is het aantal vragen flink teruggebracht: van meer dan 700 naar een globale 200. Dit sluit uitstekend aan bij het streven naar administratieve lastenverlichting.
Bij het opbouwen van de RI&E is een klankbordgroep actief betrokken geweest, die de nieuw ontwikkelde RI&E getest heeft in de eigen praktijk. Dat heeft geleid tot een flink aantal aanpassingen, zo zijn de vragen over ‘het beleid’ nu ingedeeld in groepen. Hierdoor krijgen kleine organisaties en verenigingen een stuk minder ‘zware beleidsvragen’ te beantwoorden dan de grote werkgevers en zo sluit de RI&E beter aan op de sportpraktijk.
De moeite waard!
Veel organisaties en verenigingen vragen zich af of het de moeite waard is om de RI&E uit te voeren. Naast het feit dat de uitvoering van de RI&E een wettelijke verplichting is voor werkgevers met werknemers in dienst, wil je als organisatie natuurlijk dat je werknemers op een gezonde en veilige manier aan het werk kunnen. Dit zorgt er voor dat ze beter zullen presteren en hier profiteer je als werkgever natuurlijk ook van. De SportRIE is een perfect hulpmiddel om de risico’s binnen een organisatie in kaart te brengen en op basis daarvan met het plan van aanpak deze risico’s op te lossen. Overigens zijn er veel verzekeringspolissen die eisen dat er een RI&E is, dit kan ook een goede reden zijn om de RI&E uit te voeren.
Voor de sportvereniging
Het is belangrijk dat je als vereniging nadenkt over het sportklimaat dat je aan je sporters wilt bieden. Je sport veilig kunnen beoefenen is voor heel veel mensen een belangrijk punt, maar ook de zorg voor vrijwilligers is belangrijk. En daar kan deze gratis RI&E goed bij helpen. Voor een aantal sporten zijn zelfs sportspecifieke vragen opgenomen. Dit zijn: atletiek, bridge,  gymnastiek/turnen, handbal, hockey, tafeltennis, tennis, voetbal en zwemsport. Daarnaast kan de SportRIE uitstekend helpen om de grootste gevaren in de hand te houden.
Aan de slag
De nieuwe SportRIE is beschikbaar via de website www.sportwerkgever.nl (onder het kopje Gezondheid). Na het aanmelden op de site van de SportRIE wijst alles zich vanzelf en mochten er vragen ontstaan: bij de WOS is een helpdesk beschikbaar waar iedere gebruiker via de e-mail zijn of haar vragen kwijt kan. Ook kan je via de website meer informatie vinden en er is een FAQ gedeelte met veel gestelde vragen.
Tot slot
Doordat de SportRIE formeel getoetst en goed bevonden is hebben we een erkend branchespecifiek RI&E-instrument. Organisaties met minder dan 25 werknemers hoeven een goedgekeurde branche RI&E niet zelf te laten toetsen. Dat scheelt dus flink in de kosten.
Postbus 2070
3430 CJ Nieuwegein
Gelderlandhaven 5
Nieuwegein
t (030) 60 84 150
www.badminton.nl